Chính phủ Nhật điều chỉnh chính sách cho người không có thẻ My Number tích hợp bảo hiểm y tế

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Với chính sách bãi bỏ thẻ bảo hiểm y tế vào mùa thu tới và tích hợp nó với thẻ My Number, chính phủ Nhật Bản dự định sẽ điều chỉnh các chính sách đối với người bị mất thẻ My Number hoặc chưa có thẻ My Number. Cụ thể, những đối tượng này vẫn được cung cấp dịch vụ điều trị y tế cần thiết thông qua “giấy chứng nhận đủ điều kiện” (資格確認書).

thẻ mynumber

5 tiện ích của thẻ My Number ở Nhật

Ngoài ra, chính phủ cũng đang cân nhắc xem xét điều chỉnh kéo dài thời gian nhất định để sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hiện nay . Mặt khác, để có thể cấp thẻ My Number cho công dân ngay sau khi sinh ra, trẻ em dưới 1 tuổi có thể nộp đơn làm thẻ My Number cùng lúc với việc đăng ký khai sinh, sau đó sẽ được cấp thẻ không có ảnh khuôn mặt. Ngày hết hạn của thẻ không có ảnh khuôn mặt là đến sinh nhật lần 5 tuổi của trẻ.

thẻ My Number

Chính phủ có kế hoạch đệ trình các dự luật cần thiết lên Quốc hội hiện tại sau khi củng cố thêm các chính sách mang tính hệ thống cụ thể.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights