ビジネスモットー

Phái cử Thực tập sinh kỹ năng của Công ty GEPGlobal được thực hiện thông qua 2 công việc: Giới thiệu nguồn nhân lực và Đào tạo nguồn nhân lực. Công ty chúng tôi rất tâm huyết và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhất 2 công việc trên, nên từ trước đến nay Công ty chúng tôi đã phái cử sang Nhật toàn những Thực tập sinh ưu tú.

Giới thiệu nhân lực
Công ty GEPGlobal có các văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Do đó chúng tôi đã chọn lựa được những Thực tập sinh ưu tú, có ý chí cao nhất và giới thiệu các Thực tập sinh này cho Công ty tiếp nhận, Tổ chức giám sát.

Đào tạo nhân lực
Các Thực tập sinh sẽ được tập trung tại Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của GEPGlobal và được đào tạo, huấn luyện liên tục trên 6 tháng. Qua quá trình đào tạo, các Thực tập sinh được đào tạo tiếng Nhật một cách khoa học, bài bản, hiểu được cách suy nghĩ của người Nhật, văn hóa, sinh hoạt và đặc biệt là ý thức, tác phong trong công việc. Qua đó giúp Thực tập sinh thích nghi tốt với môi trường mới và tiếp thu tốt khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng như nâng cao năng lực tiếng Nhật.

Mục tiêu của Công ty GEPGlobal

Mục tiêu của Công ty GEPGlobal không vì số lượng phái cử mà là chất lượng Thực tập sinh phái cử để thông qua chương trình Thực kỹ năng này Công ty muốn khẳng định thương hiệu, uy tín với đối tác và xây dựng mối quan hệ “Hợp tác cùng phát triển” với khách hàng.

Thực tập sinh kỹ năng
Thực tập sinh sẽ được GEPGlobal giới thiệu cho một công việc phù hợp, thu nhập cao, và học hỏi được nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Công ty tiếp nhận
Các Thực tập sinh được GEPGlobal tuyển chọn đều đáp ứng toàn diện các yêu cầu của Chương trình Thực tập kỹ năng nên thông qua quá trình lao động, học tập và sinh hoạt của các thực tập sinh tại Nhật, Công ty tiếp nhận thực tập sẽ thấy được lợi ích từ những Thực tập sinh do GEPGlobal phái cử.

Tổ chức giám sát
An tâm quản lý những học sinh ưu tú,có ý chí vươn lên, đáp ứng toàn diện các yêu cầu của Chương trình Thực tập kỹ năng do GEPGlobal phái cử.

Công ty GEPGlobal
An tâm phái cử các thực tấp sinh ưu tú ,có ý chí vươn lên và đã được đào tạo kỹ lưỡng nhằm đáp ứng toàn diện các yêu cầu của Chương trình Thực tập kỹ năng.

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights