派遣プロセス

Các thực tập sinh sẽ được huấn tập trung tại Trung tâm đào tạo của Công ty GEPGlobal và được đào tạo, huấn luyện liên tục trên 6 tháng. Qua quá trình đào tạo này các thực tập sinh được đào tạo tiếng Nhật, hiểu được cách suy nghĩ của người Nhật, văn hóa, cuộc sống, sinh hoạt…giúp thực tập sinh tiếp thu tốt chuyên môn- kỹ thuật cũng như nâng cao năng lực tiếng Nhật.

Bao gồm: sơ tuyển (khám sức khỏe, khai lý lịch); đào tạo trước phỏng vấn; phỏng vấn (thi tuyển); đào tạo sau phỏng vấn; xuất cảnh.

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights