派遣取引

Đáp ứng các yêu cầu của Tổ chứa giám sát và Công ty tiếp nhận. Công ty có các văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để lựa chọn và giới thiệu những Thực tập sinh ưu tú, có tinh thần ý chí cao ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Nông nghiệp

Nông nghiệp làm vườn

 • Trồng trọt trong nhà kính
 • Làm vườn, trồng rau
 • Cây ăn quả

Nông nghiệp chăn nuôi

 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi gà
 • Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa

Ngư nghiệp

Nông nghiệp làm vườn

 • Trồng trọt trong nhà kính
 • Làm vườn, trồng rau
 • Cây ăn quả

Nông nghiệp chăn nuôi

 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi gà
 • Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa

Ngư nghiệp

Nông nghiệp làm vườn

 • Trồng trọt trong nhà kính
 • Làm vườn, trồng rau
 • Cây ăn quả

Nông nghiệp chăn nuôi

 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi gà
 • Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi gà
 • Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi gà
 • Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi gà
 • Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa
 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi gà
 • Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa

Ngư nghiệp

Nông nghiệp làm vườn

 • Trồng trọt trong nhà kính
 • Làm vườn, trồng rau
 • Cây ăn quả

Nông nghiệp chăn nuôi

 • Chăn nuôi lợn
 • Chăn nuôi gà
 • Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights