GEP Globalの強み

  • Các thực tập sinh đều được Công ty tuyển chọn kỹ lưỡng đáp ứng các yêu cầu theo quy định như: trình độ, sức khỏe, độ tuổi… Ngoài ra còn phải là những người cần cù, chịu khó học hỏi, nhiệt tình trong công việc.
  • Đội ngũ nhân viên phụ trách giảng dạy, đào tạo nhân lực, hướng nghiệp là các chuyên gia người Nhật, người Việt là những người đã có kinh nghiệm học tập, làm việc ở Nhật.
  • Cung cấp nguồn nhân lực nhanh chóng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
  • Công ty có văn phòng đại diện tại Nhật và thường xuyên liên lạc với với thực tập sinh; gia đình thực tập sinh; tổ chức giám sát; cơ quan tiếp nhận để nhanh chóng nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời khi nếu có sự cố xảy ra.
  • Giới thiệu, hỗ trợ tìm việc cho tất cả các thực tập sinh khi hoàn thành chương trình và về nước đúng hạn (kết thúc hợp đồng).
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights