Khái quát Chương trình đào tạo

Đào tạo nhân lực là công việc quan trọng của công tác phái cử Thực tập sinh kỹ năng. Thành công hay thất bại của chương trình Thực tập kỹ năng phụ thuộc vào vấn đề là có đưa được Thực tập sinh kỹ năng có năng lực, đáp ứng các yêu cầu của chương trình hay không.

Công ty GEPGlobal trực tiếp tuyển dụng các Thực tập sinh kỹ năng trên toàn quốc sau đó được đào tạo tập trung 6 tháng tại Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Công ty và chỉ chọn lựa, phái cữ những Thực tập sinh thật sự xứng đáng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình Thực tập kỹ năng.

Công tác đào tạo của GEPGlobal do chính những giáo viên người Nhật có kinh nghiệm hoặc là giáo viên người việt đã từng là Du học sinh, Thực tập sinh kỹ năng ưu tú tại Nhật Bản đảm trách. Dựa trên quá trình lao động và học tập của những thực tập sinh ưu tú, Công ty GEPGlobal chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ “Hợp tác cùng phát triển” với các khách hàng.

Chúng tôi đào tạo và huấn luyện các Thực tập sinh một cách khoa học, bài bản. Mục đích giúp cho tất cả các Thực tập sinh đều hoàn thành xuất sắc chương trình, qua đó tiếp thu được những khoa học, công nghệ tiên tiến về phục vụ quê hương, đất nước.

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights