Quy trình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Bước 1: Tìm hiểu công ty xuất khẩu lao động

Bước 2: Lựa chọn đơn hàng đi Nhật phù hợp

Bước 3: Khám sức khỏe đi Nhật

Bước 4: Làm hồ sơ đi Nhật

Bước 5: Thi đơn hàng

Bước 6: Học tiếng Nhật và đào tạo tại trung tâm

Bước 7: Làm thủ tục hồ sơ Visa, tư cách lưu trú

Bước 8: Xuất cảnh

Bước 9: Làm việc tại Nhật

Bước 10: Về nước

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights